Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49690
Title: Xây dựng công cụ nghiên cứu ảnh hưởng của các tiêu chí về “nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em” trong chuẩn nghề nghiệp đến kĩ năng nghiệp vụ của giáo viên Trường Mầm non
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Tiêu chuẩn nghề nghiệp
Kỹ năng nghề nghiệp
Kỹ năng chuyên nghiệp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 496 .- Tr.8-13
Abstract: Luật Giáo dục đã nêu “Giáo dục mầm non (GDMN) là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam, thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi. GDMN nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, tinh cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp Một” (Quốc hội, 2019).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49690
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.