Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49710
Title: Không gian sáng tạo và quá trình kiến tạo bản sắc
Authors: Phạm, Thị Hương
Keywords: Không gian sáng tạo
Quá trình kiến tạo bản sắc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 01 .- Tr.3-10
Abstract: Con người làm nên không gian thông qua các thực hành văn hóa, ngược lại, không gian cũng nói cho ta biết về con người. Nghiên cứu cách thức kiến tạo không gian không nằm ngoài mục đích để có thêm một cánh cửa bước vào thế giới của con người, để hiểu về những mối bận tâm của con người trong đời sống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49710
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.