Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49711
Title: Nghiên cứu truyền thông và văn hóa dưới góc tiếp cận của lý thuyết cảm giác
Authors: Vũ, Hoàng Long
Keywords: Nghiên cứu truyền thông
Văn hóa dưới góc tiếp cận
Lý thuyết cảm giác
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 01 .- Tr.11-21
Abstract: Thay vì là một bài nghiên cứu hoàn chỉnh, bài viết này đóng vai trò như một tổng quan điểm luận với mục tiêu chủ yếu là giới thiệu góc nhìn và những đóng góp của Lý thuyết Cảm giác/Ảnh hưởng (Affect Theory) đối với ngành Nghiên cứu truyền thông và văn hoá (Media and Cultural Studies) vốn vẫn còn xa lạ ở Việt Nam. Trong bài viết, tôi sẽ khái lược lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống Lý thuyết Cảm giác cũng như cuộc “gặp gỡ” của nó với ngành Nghiên cứu văn hoá những năm cuối thế kỷ XX, từ đó mở ra một hướng đi mới cho ngành này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49711
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.12 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.