Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49714
Title: Vấn đề thực thi chính sách cho Nghệ nhân thực hành Di sản văn hóa phi vật thể ở Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay
Authors: Trung, Thị Thu Thủy
Keywords: Vấn đề thực thi chính sách
Nghệ nhân
Di sản văn hóa phi vật thể
Tây Nguyên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 01 .- Tr.35-43
Abstract: Công tác xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NNND), Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) của Nhà nước cũng như những chính sách đãi ngộ cho những nghệ nhân nắm giữ, thực hành và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể (DSVH PVT) ở Tây Nguyên trong những năm qua đã được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49714
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.13 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.