Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49715
Title: Trâu có phải Vật Tổ trong văn hóa Tây Nguyên
Authors: Nguyễn, Quang Tuệ
Keywords: Trâu có phải Vật Tổ trong văn hóa Tây Nguyên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 01 .- Tr.44-46
Abstract: Nhắc đến văn hóa Tây Nguyên truyền thống, không thể bỏ qua con trâu. Cũng như vậy, liên quan đến đâm trâu/ăn trâu/ hiến sinh trâu, không thể không chạm tới câu hỏi: Đối với người Bahnar nói riêng, người bản địa Tây Nguyên nói chung, trâu có phải là vật tổ hay không?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49715
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.