Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49720
Title: Luật tục về hôn nhân và quan hệ gia đình của người M’Nông (qua khảo sát ở Xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông)
Authors: Triệu, Văn Thịnh
Keywords: Luật tục về hôn nhân
Quan hệ gia đình của người M’Nông
Khảo sát
Xã Đắk N’Drung
Huyện Đắk Song
Tỉnh Đăk Nông
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 01 .- Tr.64-69
Abstract: Luật tục là một bộ phận quan trọng trong kho tàng văn học dân gian M’nông. Nó là tấm gương phản chiếu về đời sống xã hội và là tư liệu quý để nghiên cứu về tộc người, là di sản văn hóa dân tộc và là tri thức dân gian về quản lý cộng đồng. Luật tục không chỉ mang tính chất pháp lý mà còn có giá trị trong việc giáo dục con người về mọi mặt trong đời sống xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49720
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.