Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49722
Title: Con trâu trong văn hóa Dân gian M'nông
Authors: Trần, Tấn Vịnh
Keywords: Con trâu
Văn hóa Dân gian M'nông
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 01 .- Tr.70-74
Abstract: Con trâu là vật nuôi gắn bó thiết thân với cuộc sống đồng bào M'nông. Nó là con vật quý đứng thứ hai sau con voi. Con trâu có vai trò to lớn trong mỗi gia đình và cộng đồng. Con vật nuôi thân yêu này giúp đồng bào trao đổi, mua sắm những tài sản quý như nồi đồng, chiêng ché. Người giàu có “nhiều trâu bò, chiêng ché” luôn là người có vị trí trong xã hội và được mọi người nể trọng. “Bò đầy chuồng, trâu đầy bãi” là hình ảnh của một buôn làng ấm no, sung túc. Con trâu cũng được dùng như lễ vật hiến tế thần linh trong các nghi lễ thiêng liêng. Hình ảnh, chủ đề về con trâu được khắc họa cô đọng, đậm nét trong văn học nghệ thuật dân gian, đặc biệt là văn học truyền miệng như sử thi (Ót n’rông), lời nói vần (nao m’pring).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49722
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.