Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49723
Title: Áo dài - Lễ phục truyền thống trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ở Huế
Authors: Nguyễn, Hữu Phúc
Keywords: Áo dài
Lễ phục truyền thống
Tín ngưỡng thờ Mẫu
Huế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 01 .- Tr.75-80
Abstract: Áo dài từ lâu đã trở thành trang phục truyền thống, niềm tự hào và là nét đặc trưng văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trải qua từng thời kì phát triển của chiếc áo dài, người dân Việt Nam nói chung, Huế nói riêng vẫn sử dụng áo dài trong dịp cưới hỏi, lễ hội, nghi lễ tôn giáo và thực hành tín ngưỡng. Trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ ở Huế, các tín đồ luôn trân trọng, gìn giữ và xem chiếc áo dài là một lễ phục truyền thống không thể thiếu trong các khóa lễ. Việc sử dụng chiếc áo dài trong thực hành nghi lễ thờ Mẫu đã thể hiện rõ vị trí và vai trò áo dài truyền thống trong đời sống văn hóa Huế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49723
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.12 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.