Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49761
Title: Luật đất đai 2013 sau hơn bốn năm triển khai thực hiện
Authors: Bùi, Đức Hiển
Cao, Thị Lê Thương
Keywords: Luật Đất đai năm 2013
Thực trạng pháp luật đất đai
Hoàn thiện Luật Đất đai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 23 .- Tr.52-57
Abstract: Ngày 29/11/2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Đất đai năm 2013 thay thế cho Luật Đất đai năm 2003 với rất nhiều quy định tiến bộ. Tuy nhiên, sau hơn bốn năm triển khai thực hiện, Luật Đất đai năm 2013 đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm để xin ý kiến các nhà khoa học góp ý sửa đối Luật Đất đai năm 2013 để trình Quốc hội trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49761
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.92 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.