Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49820
Title: Thuế tiêu thụ đặc biệt và thuốc lá lậu
Authors: Đào, Thế Sơn
Nguyễn, Thế Hoàng
Nguyễn, Ngọc Anh
Keywords: Tăng thuế thuốc lá
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuốc lá lậu
Tiêu thụ thuốc lá
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 24 .- Tr.27-33
Abstract: Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới. Để hạn chế việc tiêu thụ thuốc lá, hiện nay Chính phủ đang có kế hoạch tăng thuế thuốc lá. Nhưng thông thường, các nhà sản xuất thuốc lá rất hay phản đối việc tăng thuế và lập luận rằng, thuế tăng sẽ làm tăng buôn lậu thuốc lá, gây ảnh hưởng đến chính sách tăng thuế. Có phải như vậy?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49820
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.