Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49820
Nhan đề: Thuế tiêu thụ đặc biệt và thuốc lá lậu
Tác giả: Đào, Thế Sơn
Nguyễn, Thế Hoàng
Nguyễn, Ngọc Anh
Từ khoá: Tăng thuế thuốc lá
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuốc lá lậu
Tiêu thụ thuốc lá
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 24 .- Tr.27-33
Tóm tắt: Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới. Để hạn chế việc tiêu thụ thuốc lá, hiện nay Chính phủ đang có kế hoạch tăng thuế thuốc lá. Nhưng thông thường, các nhà sản xuất thuốc lá rất hay phản đối việc tăng thuế và lập luận rằng, thuế tăng sẽ làm tăng buôn lậu thuốc lá, gây ảnh hưởng đến chính sách tăng thuế. Có phải như vậy?
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49820
ISSN: 1859-2953
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lập pháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.135.146


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.