Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49831
Title: Dự báo những tác động của Brexit tới công nghiệp sáng tạo của Vương quốc Anh và một số giải pháp phát triển hậu Brexit
Authors: Trần, Thị Khánh Hà
Nguyễn, Thị Thu Hòa
Keywords: Brexit
Công nghiệp sáng tạo
Vương quốc Anh
EU
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.03-12
Abstract: Vương quốc Anh là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về công nghiệp sáng tạo, nơi khởi đầu và đỉnh cao của các trào lưu. Tuy vậy, trong bối cảnh những thỏa thuận về tư cách của nước Anh sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) còn đang gặp những trở ngại thì tương lai của ngành công nghiệp sáng tạo này vẫn còn đang là câu hỏi. Bài viết tìm hiểu những thách thức của Brexit đối với công nghiệp sáng tạo Anh quốc và một số đối sách của Anh để giữ vững vị trí hàng đầu của công nghiệp sáng tạo đất nước trên thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49831
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.