Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49842
Title: Sự thay đổi giá trị gia tăng trong thương mại của Việt Nam với Australia, Mỹ và Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Văn Chung
Đinh, Hồng Linh
Keywords: Thương mại quốc tế
Giá trị gia tăng
Xuất khẩu
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.50-57
Abstract: Nghiên cứu này thảo luận về dòng chảy giá trị gia tăng trong xuất khẩu hàng hóa Việt Nam đến một số quốc gia khác trên thế giới, từ đó gợi ý các ngành nghề có đóng góp nhiều cho quá trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam thông qua thương mại quốc tế. Kết quả phân tích cho thấy giá trị gia tăng trong thương mại của Việt Nam với các nước khác có sự chênh lệch tương đối lớn giữa các lĩnh vực khác nhau. Cụ thể trong thương mại với Trung Quốc thì các sản phẩm thiết bị máy tính, điện tử và quang học mang lại một giá trị gia tăng vượt trội so với các ngành nghề còn lại, trong khi đó các sản phẩm từ than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế và nhiên liệu hạt nhân mang lại một giá trị gia tăng đáng kể trong thương mại với Australia. Có thể nói việc xác định được giá trị gia tăng trong thương mại sẽ giúp Việt Nam xác định rõ các hướng đi trong tương lai nhằm mang lại lợi ích tối đa cho quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49842
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.