Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49851
Title: Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư: Cơ hội, thách thức và một số gợi mở tới dịch vụ ngân hàng
Authors: Nguyễn, Mạnh Tuấn
Phan, Đại Thích
Keywords: Dịch vụ ngân hàng
Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.69-75
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0) đã và đang trở thành chủ đề nghiên cứu thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Các thành tựu từ cuộc cách mạng này đang mang lại nhiều ứng dụng hữu ích. Lĩnh vực dịch vụ ngân hàng cũng như nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế không nằm ngoài xu hướng tác động của cuộc Cách mạng này. Bài viết tập trung phân tích các đặc điểm nổi bật của cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và chỉ ra các cơ hội thách thức mà ngành dịch vụ ngân hàng sẽ đối mặt trong tương lai. Với ba ứng dụng nổi bật từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư tới ngành dịch vụ ngân hàng: Công nghệ Blockchain, Dữ liệu lớn và Open Banking, bài viết đã đi đến một số gợi mở hữu ích đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49851
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.