Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49885
Title: Vai trò của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong việc quản lý nhà nước đối với các ngân hàng thương mại
Authors: Phạm, Thái Hà
Keywords: Ngân hàng nhà nước
Cuộc cách mạng 4.0
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 11 .- Tr.18-21
Abstract: Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tài chính - ngân hàng là một trong những khu vực năng động nhất trong việc triển khai nghiên cứu và ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0). Hiện nay, ngành ngân hàng đã và đang triển khai các ứng dụng 4.0 trên nhiều phương diện như: Mô hình tổ chức kinh doanh, cung cấp sản phẩm dịch vụ, lĩnh vực thanh toán, vấn đề an ninh, an toàn, bảo mật, yêu cầu công việc của cán bộ, nhân viên ngân hàng và cả những yếu tố liên quan đến khách hàng... Cuộc cách mạng 4.0 đem lại khá nhiều thuận lợi cũng như thách thức trong việc quản lý cho ngành Ngân hàng. Bài viết này sẽ đi sâu phân tích về vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý các ngân hàng thương mại trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49885
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.48.165


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.