Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49886
Title: Nhìn lại tình hình chính trị và an ninh thế giới năm 2019
Authors: Nghiêm, Tuấn Hùng
Keywords: Các cường quốc
Chính trị và an ninh thế giới
Năm 2019
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.27-38
Abstract: Năm 2019 đã chứng kiến những sự kiện, vấn đề, xu hướng nổi bật trong nền chính trị và an ninh thế giới. Các cường quốc tiếp tục có những điều chỉnh về chính sách đối ngoại, bao gồm cả đưa ra những văn bản chiến lược mới hay triển khai hành động thực tiễn, khiến cạnh tranh ở những khu vực chiến lược tiếp tục gay gắt. Đặc biệt, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục cho thấy những diễn biến căng thẳng, cho dù có sự dịu lại vào cuối năm. Các chủ thể khác, theo đó, cũng phải có những điều chỉnh cho riêng mình để đảm bảo rằng lợi ích và vị trí không bị ảnh hưởng tiêu cực. Trong khi đó, chủ nghĩa khủng bố đã chịu những tổn thất nặng nề khi thủ lĩnh Nhà nước Hôi giáo tự xưng bị tiêu diệt nhưng khó có thể nói rằng chủ nghĩa khủng bố đã bị đánh bại. Không những vậy, bất ổn an ninh, xã hội tiếp tục diễn ra ở nhiều quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49886
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.5 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.14.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.