Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49890
Title: Tác động của tỷ giá đến xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản: Tiếp cận góc độ ngành
Authors: Trần, Thị Hà
Keywords: Biến động của tỷ giá
Đồng yên
Nhật Bản
Tỷ giá
Xuất khẩu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.39-51
Abstract: Nghiên cứu xem xét tác động của biến động tỷ giá Việt Nam đồng/yên Nhật (VND/JPY) đến xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản với số liệu theo từng ngành hàng, và có tính đến những ảnh hưởng yếu tổ biến động tỷ giá và hiệu ứng nước thứ ba. Kết quả hệ số dài hạn của mô hình ARDL cho thấy có 20 ngành (chiếm 79% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản) có giả trị xuất khẩu co dãn trong dài hạn với tỷ giá và phần lớn là co dãn dương. Mặt khác, xuất khẩu phần lớn các ngành hàng của Việt Nam nhạy cảm với tỷ giá nhân dân tệ/yên Nhật (CNY⁄JPY) (hiệu ứng nước thứ 3) và mức độ dao động của tỷ giá VND/JPY. Như vậy, công cụ tỷ giá phát huy được nhiều tác dụng trong thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản và cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam tại thị trường này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49890
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.135.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.