Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49954
Title: Chiến lược của các chủ thể hàng hải Trung Quốc ở biển Đông
Authors: Nguyễn, Thanh Nhã
Keywords: Biển Đông
Chiến lược
Các chủ thể
Hàng hải
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 02 .- Tr.67-77
Abstract: Gần đây, tạp chí China Perspectives, một tạp chí khoa học chuyên nghiên cứu vấn đề Trung Quốc hiện đại, đã đăng một bài nghiên cứu về tình hình biển Đông của học giả Yamaguchi Shiniji, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện nghiên cứu quốc phòng của Nhật Bản. Bài báo đặt câu hỏi là những hành động của Trung Quốc ở biển Đông có phải là chiến thuật của Trung Quốc dựa trên một kế hoạch tốt về phối hợp không, hay chúng là hậu quả không lường trước của cạnh tranh và lợi ích cá nhân giữa các cơ quan khác nhau của nước này. Bài báo chỉ ra những chủ thể hàng hải chủ yếu và cơ chế phối hợp giữa họ trong các hành động quân sự, kinh tế đã và đang triển khai tại những vùng tranh chấp ở biển Đông. Tác giả cũng phân tích hai sự kiện (một trường hợp giàn khoan HD 981 năm 2014 và hai là hành vi cải tạo đất, xây dựng quy mô lớn tại khu vực Trung Quốc chiếm đóng trên quần đảo Trường Sa) như những điển hình của chiến thuật tăng cường kiểm soát các vùng lãnh thổ đang tranh chấp. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới xin giới thiệu nội dung chính của bài viết với các nhà nghiên cứu và độc giả quan tâm tới chủ đề này. Trong quá trình biên tập, chúng tôi đã lược bỏ một số chi tiết để phù hợp với khuôn khổ của Tạp chí nhưng không làm thay đổi quan điểm riêng của tác giả. Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu nguyên bản tiếng Anh tại trang điện tử của tạp chí China Perspectives.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49954
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.225.8


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.