Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49957
Title: Thể chế và phương thức quản lý nguồn nước: Lý thuyết và thực tiễn từ Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng
Authors: Võ, Thị Minh Lệ
Đoàn, Kim Tuyến
Keywords: An ninh nguồn nước
Quản lý nguồn nước
Tiểu vùng Mê Công mở rộng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 03 .- Tr.15-26
Abstract: Nước không chỉ là thành phần cơ bản của hệ sinh thái mà còn là nguồn lực vô cùng cần thiết cho quá trình phát triển kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, nguồn nước trên thế giới hiện nay đang dần cạn kiệt và có nguy cơ rơi vào tình trạng khan hiếm hay khủng hoảng nước. Trước thực trạng này, vấn đề quản lý an ninh nguồn nước sao cho bền vững được cộng đồng quốc tế nói chung, khu vực và các quốc gia nói riêng quan tâm hơn bao giờ hết. Bài viết dưới đây sẽ tiếp cận từ góc độ lý thuyết, tập trung phân tích các thể chế và phương thức quản lý nguồn nước mà thế giới đang áp dụng hiện nay nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, đồng thời nêu ra thực tiễn từ Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49957
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.