Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50012
Nhan đề: Phát hiện, xử lý các vụ án tham ô tài sản: Thực trạng và giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Tham nhũng
Khởi tố
Điều tra
Truy tố
Xét xử
Tội tham ô tài sản
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 5 .- Tr.53-58
Tóm tắt: Thực tiễn hoạt động phòng, chống tội phạm tham ô tài sản cho thấy, những tồn tại, hạn chế trong việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham ô tài sản là một trong những yếu tố góp phẩn làm phát sinh, gia tăng số vụ và số người phạm tội tham ô tài sản trên thực tế. Chính vì vậy, việc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động phát hiện, xử lý tội tham ô tài sản là cơ sở cần thiết để các chủ thể phòng ngừa tội phạm đưa ra được những giải pháp căn cơ, hiệu quả, góp phần làm giảm đáng kể tội tham ô tài sản ở Việt Nam trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50012
ISSN: 1859-2953
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lập pháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.82 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.