Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50050
Title: Phụ nữ vùng biên lấy chồng Trung Quốc – Nghiên cứu ở người Tày, Nùng huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
Authors: Lê, Anh Hòa
Keywords: Hôn nhân xuyên biên giới
Việt Nam
Trung Quốc
Tày
Nùng
Phục Hòa
Cao Bằng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.73-79
Abstract: Sau khi hai nước Việt Nam – Trung Quốc bình thường hóa quan hệ, số lượng cư dân vùng biên kết hôn qua biên giới đã gia tăng nhanh chóng. Tính đến năm 2016, đã có hàng chục nghìn phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài qua khu vực biên giới và đây chỉ là con số tương đối bởi hầu hết các trường hợp kết hôn không làm thủ tục đăng ký kết hôn nên khó kiểm soát, Dựa trên những tài liệu điền dã tại huyện Phục Hòa (tỉnh Cao Bằng) từ năm 2009 đến 2018, trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu hôn nhân của nhóm cư dân sinh sống ở một số xã biên giới, với những đặc điểm đặc trưng về mặt địa lý, điều kiện, hoàn cảnh của các cuộc hôn nhân này, từ đó góp phần nhận diện thực trạng phụ nữ vùng biên lấy chồng Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50050
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.