Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50054
Title: Chính sách của Trung Quốc đối với cách mạng công nghiệp 4.0 trong giai đoạn hiện nay
Authors: Phan, Duy Quang
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Trung Quốc
Chính sách
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .- Tr.18-26
Abstract: Bài viết tìm hiểu, đánh giá một số nội dung chính sách quan trọng của Trung Quốc trước sự hiện diện và phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong giai đoạn hiện nay; đồng thời khái quát một số nhận định cơ bản liên quan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50054
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.9 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.66.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.