Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50089
Title: Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ: Tác động tới Mỹ và Trung Quốc
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Vũ, Thị Phương Dung
Keywords: Căng thẳng thương mại
Mỹ
Trung Quốc
Phản ứng
Tác động
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .- Tr.36-41
Abstract: Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được khởi tranh trên rất nhiều vấn đề, từ thuế trong ngành ô tô cho đến quan điểm quản lý kinh tế. Mặc dù Mỹ là quốc gia khởi động cuộc chiến nhưng Mỹ khó thắng Trung Quốc. Bài viết phân tích, phản ứng của Trung Quốc trước cuộc chiến thương mại và những tác động tới hai quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50089
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.