Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50100
Title: Chiến tranh thương mại trong cọ xát chiến lược Mỹ – Trung và lợi ích của Việt Nam
Authors: Đỗ, Lê Chi
Keywords: Chiến tranh thương mại
Mỹ - Trung
Mai Văn Châu
Cạnh tranh chiến lược
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .- Tr.48-56
Abstract: Quan hệ cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung chuyển sang giai đoạn mới, với mặt “xung đột” nổi trội hơn một “hợp tác”, trong đó xung đột thương mại thời gian qua có thể được xem là “phần nổi nhất của tảng băng” cạnh tranh chiến lược toàn diện giữa hai cường quốc đang giành giật địa vị siêu cường số một toàn cầu. Các đoàn đánh qua lại giữa hai bên đã khiến cho trật tự quan hệ thương mại quốc tế biến động, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, môi trường an ninh nhất là ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trở nên phức tạp hơn. Với Việt Nam, “chiến tranh thương mại” Mỹ – Trung đang đem đến cả thời cơ và thách thức, đòi hỏi chúng ta phải thận trọng và chủ động hoạch định những chính sách hợp lý nhằm góp phần đảm bảo tốt nhất lợi ích quốc gia trong tình hình mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50100
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.4.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.