Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50168
Title: Ngoại giao quan hệ đối tác của Trung Quốc từ sau cải cách mở
Authors: Trần, Thu Minh
Keywords: Quan hệ đối tác
Ngoại giao
Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 03 .- Tr.43-53
Abstract: Từ sau cải cách mở cửa, đặc biệt từ thập niên 90 thế kỷ XX trở lại đây, Trung Quốc đã không ngừng mở rộng mạng lưới quan hệ đối tác trên toàn thế giới. Mạng lưới quan hệ đối tác của Trung Quốc được chia thành 3 cấp chính, bao gồm 15 dạng thức cụ thể. Tên gọi các dạng thức quan hệ thể hiện phần nào lĩnh vực hợp tác và mức độ hợp tác giữa Trung Quốc và các nước đối tác. Bài viết khái quát đặc điểm ngoại giao quan hệ đối tác của Trung Quốc, đồng thời phân tích các yếu tố quyết định việc Trung Quốc lựa chọn đối tượng để thiết lập và nâng cấp quan hệ đối tác dưới hai góc độ: từ góc độ lợi ích quốc gia và từ góc độ văn hóa chính trị của Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50168
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.64 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.