Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5018
Nhan đề: Building a Frame Research of Corporate Culture Impact to Working Motivation and Employee’s Loyalty in Lilama
Tác giả: Bùi, Thị Minh Thu
Lê, Nguyễn Đoan Khôi
Trần, Thị Ngân Hà
Từ khoá: Corporate culture
Work motivation
Loyalty
Năm xuất bản: 2017
Tùng thư/Số báo cáo: Saudi Journal of Business and Management Studies;2 .- p.137-142
Tóm tắt: The article has established research framework on the impact of corporate culture on work motivation and loyalty, has focused detect weaknesses in corporate culture research from reality to impact, bottlenecks how to assess the status of corporate culture. Handled bottlenecks on the impact of corporate culture to employees by going into the analysis of corporate culture affects work motivation and loyalty to employees by Shien's model and Denison. This is an important prerequisite for building Corporate culture suitable for attracting the international integration.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5018
ISSN: 2415-6671
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_520.86 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.222.251.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.