Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5029
Nhan đề: On second-order proto-differentiabilty of perturbation maps
Tác giả: Lê, Thanh Tùng
Từ khoá: Second-order proto-differentiability
Second-order semi-differentiability
Parameterized vector optimization problems
Solutionmaps
Frontiermaps
Second-order sensitivity analysis
Năm xuất bản: 2017
Tùng thư/Số báo cáo: Set-Valued and Variational Analysis;.- p.1-19
Tóm tắt: In this paper, second-order sensitivity analysis in vector optimization problems is considered. We prove that the efficient solution map and the efficient frontier map of a parameterized vector optimization problem are second-order proto-differentiable under some appropriate qualification conditions. Some sufficient conditions for inner and outer approximation of the second-order proto-derivative are also provided.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5029
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_359.04 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.