Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50309
Title: Đặc điểm việc làm và mục đích lao động của người cao tuổi ở Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Hà Đông
Trịnh, Thái Quang
Keywords: Người cao tuổi
Lao động
Việc làm
Đà Nẵng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 04 .- Tr.16-28
Abstract: Đối với những nước đang phát triển có xu hướng già hóa dân số nhanh trong khi mức thu nhập bình quân đầu người mới đạt ngưỡng trung bình thấp như Việt Nam, việc khuyến khích người cao tuổi (NCT) tiếp tục làm việc được xem là một giải pháp quan trọng làm giảm bớt gánh nặng chi tiêu của chính phủ. Bài báo này sử dụng số liệu của đề tài cấp Bộ “Phát huy nguồn lực người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội thích ứng bối cảnh già hóa dân số của Việt Nam” với mẫu gồm 400 NCT sinh sống tại Đà Nẵng để phân tích tình trạng việc làm, loại hình, tính chất việc làm của NCT; đồng thời phân tích mục đích lao động với các lát cắt về giới, độ tuổi, tình trạng học vấn. Kết quả cho thấy, tỷ lệ NCT ở Đà Nẵng tiếp tục lao động tương đối cao và chủ yếu làm các công việc lao động đơn giản. Yếu tố sức khỏe, mức sống và thu nhập có tác động đáng kể đến việc tiếp tục lao động của NCT. Ngoài ra, một số khác biệt đáng chú ý giữa các nhóm NCT với đặc điểm cá nhân và hộ gia đình khác nhau cũng được ghi nhận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50309
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.08 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.