Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50327
Title: Tổng Bình An, Thủ Dầu Một (Bình Dương) từ thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XIX
Authors: Nguyễn, Đình Cơ
Keywords: Tổng Bình An
Thủ Dầu Một
Lịch sử hình thành
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 08 .- Tr.30-38
Abstract: Bài viết giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển vùng đất cổ Tổng Bình An trong buổi đầu khai phá ở thể kỷ XVII - XVIII. Từ tổng Bình An đến tỉnh Thủ Dầu Một thế kỷ XIX
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50327
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.