Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50327
Nhan đề: Tổng Bình An, Thủ Dầu Một (Bình Dương) từ thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XIX
Tác giả: Nguyễn, Đình Cơ
Từ khoá: Tổng Bình An
Thủ Dầu Một
Lịch sử hình thành
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 08 .- Tr.30-38
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển vùng đất cổ Tổng Bình An trong buổi đầu khai phá ở thể kỷ XVII - XVIII. Từ tổng Bình An đến tỉnh Thủ Dầu Một thế kỷ XIX
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50327
ISSN: 0866-7497
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lịch sử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.