Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5036
Nhan đề: Tumor necrosis factor alpha of teleosts: in silico characterization and homology modeling
Tác giả: T, N Tuan
Phạm, Minh Đức
Tang, Gui
Từ khoá: In silico
Fish
TNF-α
Năm xuất bản: 2016
Tùng thư/Số báo cáo: Songklanakarin J. Sci. Technol.;38 .- p. 549-557
Tóm tắt: Tumour necrosis factor alpha (TNF-alpha) is known to be crucial in many biological activities of organisms.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5036
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_700.32 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.