Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50450
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến xét xử vụ án hành chính
Authors: Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Xét xử
Vụ án hành chính
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 582+583 .- Tr.58-60
Abstract: Luật Tố tụng hành chính năm 2015 đã bổ sung quy định thủ tục đối thoại để tạo điều kiện cho các bên đương sự trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, đưa ra ý kiến, để hiểu biết nhau hơn, làm rõ được những nguyên nhân của những khác biệt trong nhận thức, những sai sót, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước hoặc ngược lại thông qua đối thoại người khởi kiện có thể hiểu rõ hơn về những quy định pháp luật liên quan đến việc khởi kiện, từ đó các bên có thể đi đến những quan điểm đồng nhất, làm giảm mâu thuẫn hoặc giải quyết được mâu thuẫn, qua đó làm cho quá trình giải quyết vụ án hành chính được nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian, công sức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử, đem lại niềm tin công lý trong nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50450
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.