Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50450
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến xét xử vụ án hành chính
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu
Từ khoá: Yếu tố ảnh hưởng
Xét xử
Vụ án hành chính
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 582+583 .- Tr.58-60
Tóm tắt: Luật Tố tụng hành chính năm 2015 đã bổ sung quy định thủ tục đối thoại để tạo điều kiện cho các bên đương sự trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, đưa ra ý kiến, để hiểu biết nhau hơn, làm rõ được những nguyên nhân của những khác biệt trong nhận thức, những sai sót, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước hoặc ngược lại thông qua đối thoại người khởi kiện có thể hiểu rõ hơn về những quy định pháp luật liên quan đến việc khởi kiện, từ đó các bên có thể đi đến những quan điểm đồng nhất, làm giảm mâu thuẫn hoặc giải quyết được mâu thuẫn, qua đó làm cho quá trình giải quyết vụ án hành chính được nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian, công sức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử, đem lại niềm tin công lý trong nhân dân.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50450
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.