Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50451
Title: Trận Linh An ngày 20-09-1964 trận chiến đầu tiên ở đồng bằng Trị Thiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nươc
Authors: Lê, Cung
Trần, Thanh Thủy
Keywords: Trận đánh Linh An
Quân giải phóng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 09 .- Tr.77-82
Abstract: Nội dung bài báo giới thiệu trận đánh đầu tiên tại vùng đồng bằng ở Trị Thiên ở thôn Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong giữa quân giải phóng với quân đội Sài Gòn diễn ra cùng lúc với đồng khởi đợt 2 nông thôn đồng bằng ở tỉnh Quảng Trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50451
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.