Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50452
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thanh Tùng-
dc.contributor.authorNgô, Chí Thành-
dc.date.accessioned2021-04-12T00:47:53Z-
dc.date.available2021-04-12T00:47:53Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50452-
dc.description.abstractTrong những năm qua, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả nhất định. Theo số liệu của Sở Kế hoạch & Đầu tư, năm 2020 tỉnh Thanh Hóa ước đạt 26.000 doanh nghiệp, trong đó 17.274 doanh nghiệp đang hoạt động, hàng năm đóng góp 35-45% GDRP toàn tỉnh. Để đạt được các mục tiêu về phát triển doanh nghiệp, việc cải thiện môi trường kinh doanh trong bối cảnh hội nhập như hiện nay là hết sức cần thiết. Bài viết nêu tổng quan về thực trạng môi trường kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa cũng như kết quả trong việc phát triển doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 582+583 .- Tr.61-63-
dc.subjectCải thiệnvi_VN
dc.subjectMôi trường kinh doanhvi_VN
dc.subjectPhát triển doanh nghiệpvi_VN
dc.subjectThanh Hóavi_VN
dc.titleCải thiện môi trường kinh doanh phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóavi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.