Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50454
Title: Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 và bài học về thời cơ cách mạng
Authors: Trần, Đức Cường
Keywords: Khởi nghĩa Nam Kỳ
Thời cơ cách mạng
Bài học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 10 .- Tr.3-12
Abstract: Bài viết giới thiệu cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra ở 17 trong số 21 tỉnh thành ở Nam Kỳ. Nhưng kế hoạch được Thường vụ Xứ ủy xây dựng không được thực hiện. Điều không thuận lợi là thực dân Pháp đã cài cắm mật thám vào đội ngũ cách mạng nên đã lấy được một số tài liệu của cuộc họp Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9 năm 1940.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50454
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.84.132.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.