Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50467
Title: Phát triển doanh nghiệp xã hội tại Singapore và kinh nghiêm cho Việt Nam
Authors: Trương, Thị Nam Thắng
Đoàn, Thanh Nga
Keywords: Phát triển
Doanh nghiệp
Xã hội
Singapore
Kinh nghiêm
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 582+583 .- Tr.87-89
Abstract: Bài báo cung cấp bức tranh tổng thể về các chính sách, phương thức hỗ trợ giúp tạo ra một văn hoá tương hỗ cho việc thúc đẩy về số lượng, phạm vi, quy mô của khu vực doanh nghiệp xã hội (DNXH) tại Singapore. Bài báo cũng rút ra các điểm tương đồng và khác biệt trong cách tiếp cận hỗ trợ doanh nghiệp của hai nước và một số kinh nghiệm Việt Nam có thể học tập được trong phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội. Nghiên cứu được thực hiện sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn và trao đổi học thuật với các đồng nghiệp Singapore thông qua các toạ đàm học thuật và chính sách mà nhóm nghiên cứu đã tham gia trong năm 2019 và 2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50467
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.