Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50487
Title: Bất cập trong quy định của pháp luật điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Authors: Trần, Minh Hiệp
Keywords: Bảo hiểm nhân thọ
Hợp đồng bảo hiểm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 15 .- Tr.51-56
Abstract: Bảo hiểm nhân thọ là hình thức chuyển giao rủi ro, vừa là một hình thức đầu tư tài chính của người tham gia. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, một số quy định của pháp luật về hợp đồng BHNT đã không còn phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển chung của thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50487
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.