Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/504
Title: Phát hiện sóng hấp dẫn: Một thành tựu thiên văn năm 2017
Authors: Nguyễn, Quang Riệu
Keywords: Sóng hấp dẫn
Thiên văn
Năm 2017
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 1 .- Tr.63-65
Abstract: Vũ trụ là một “phòng thí nghiệm” khổng lồ với những hiện tượng thiên nhiên diệu kỳ, thách thức các nhà vật lý thiên văn phát hiện, giải mã. Mỗi năm, các nhà khoa học trên toàn thế giới lại mang đến cho nhân loại những thành tựu thiên văn mới, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Một trong những phát hiện lớn của năm 2017 chính là việc phát hiện sóng hấp dẫn phát ra từ sự kiện sáp nhập cặp lỗ đen. Kết quả này đã mang lại Giải Nobel Vật lý năm 2017 cho ba nhà khoa học người Mỹ - những người tiên phong trong công trình phát hiện sóng hấp dẫn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/504
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.17 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.