Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50704
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thu Hà-
dc.contributor.authorMai, Thanh Cúc-
dc.date.accessioned2021-04-14T01:02:50Z-
dc.date.available2021-04-14T01:02:50Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50704-
dc.description.abstractTừ năm 2009 tới nay, hệ thống khuyến nông nhà nước và các dự án quốc tế đã tích cực triển khai chuyển giao gói kỹ thuật đương đại 1 Phải 5 Giảm như một giỏ kỹ thuật mang lại các hiệu quả về kinh tế qua việc giảm sử dụng vật tư đầu vào, giảm sử dụng nước tưới do vậy đạt đồng lợi ích giảm phát thải khí nhà kính các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Các mô hình chuyển giao đã bước đầu chứng minh được hiệu quả đối với sản xuất lúa. Tuy nhiên, diện tích và nông hộ áp dụng toàn phần các kỹ thuật được chuyển giao vẫn còn khiêm tốn và tỷ lệ áp dụng các kỹ thuật được chuyển giao chưa đồng đều dẫn tới giảm hiệu quả của gói kỹ thuật. Mô hình kinh tế lượng Ologit được sử dụng để nghiên cứu phân tích những yếu tố khiến cho việc áp dụng 1P5G diễn ra không đồng bộ ở các hộ dân cùng nhận chuyển giao kỹ thuật 1P5G qua hệ thống khuyến nông nhà nước và dự án quốc tế. Các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng để minh chứng tính thích hợp của kỹ thuật 1P5G trong sản xuất thâm canh lúa qui mô lớn và vai trò của hệ thống khuyến nông nhà nước và dự án quốc tế trong chuyển giao kỹ thuật 1P5G tới nông hộ sản xuất lúa ở ĐBSCL.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 584 .- Tr.60-62-
dc.subjectĐánh giávi_VN
dc.subjectYếu tố ảnh hưởngvi_VN
dc.subjectÁp dụngvi_VN
dc.subjectKỹ thuật canh tác lúavi_VN
dc.subject1 phải 5 giảmvi_VN
dc.subjectChuyển giaovi_VN
dc.subjectNông hộvi_VN
dc.subjectĐồng bằng sông Cửu Longvi_VN
dc.titleĐánh giá một số yếu tố ảnh hưởng tới mức độ áp dụng kỹ thuật canh tác lúa “1 phải 5 giảm” được chuyển giao tới nông hộ ở một số tỉnh Đồng bằng sông Củu Longvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.