Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50709
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH du lịch Việt Châu Á
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch Việt Châu Á qua ba năm từ 2017 đến 2019 và sáu tháng đầu năm 2018 - 2020, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch Việt Châu Á trong thời gian tới.
Description: 68 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50709
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.