Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50713
Title: Vận dụng các nguyên tắc quản lý chất lượng của Bộ Tiêu chuẩn ISO 9000 và sự phù hợp với hoạt động quản trị văn phòng
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Trần, Hồng Thái
Keywords: Vận dụng
Nguyên tắc
Quản lý chất lượng
Bộ Tiêu chuẩn ISO 9000
Phù hợp
Hoạt động
Quản trị văn phòng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 584 .- Tr.63-65
Abstract: Bài báo này tập trung phân tích sự phù hợp trong việc vận dụng những triết lý thể hiện thông qua các nguyên tắc của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong hoạt động quản trị văn phòng của các cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp. Qua đó, khẳng định giải pháp áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vào hoạt động văn phòng nói chung và hoạt động quản trị văn phòng nói riêng là một trong những sự lựa chọn hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của những bộ phận quan trọng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50713
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.