Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50717
Title: Tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp theo Bộ luật Lao đông năm 2019
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Lê, Thị Ngọc Yến
Keywords: Luật lao động
Doanh nghiệp Việt Nam
Người lao động
Tổ chức đại diện
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 17 .- Tr.44-49
Abstract: Nội dung bài viết nghiên cứu, phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về việc thành lập tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp cũng như về quyền thương lượng tập thể của tổ chức này, các tác giả đưa ra một số kiến nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50717
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.