Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50718
Title: Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Cần Thơ
Authors: Vương, Quốc Duy
Hứa, Cẩm Tú
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Cần Thơ. Qua đó nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả dịch vụ thanh toán thẻ đối với Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Cần Thơ.
Description: 73 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50718
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
915.87 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.