Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50720
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Vũ, Xuân Nam
Nguyễn, Ngọc Quỳnh Anh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2017, 2018, 2019, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp đối với thị thường thành phố Cần Thơ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng Vietcombank.
Description: 54 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50720
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
821.01 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.