Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50728
Title: Phân tích hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Châu Đốc
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Bạch, Thị Thúy Hằng
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Châu Đốc, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả huy động vốn.
Description: 61 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50728
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
790.22 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.