Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/508
Title: "Think tank": mô hình tư vấn chính sách hiệu quả và chuyên nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Think tank
Mô hình tư vấn chính sách
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 2 .- Tr.12-14
Abstract: Các chuyên gia cho rằng, tỷ lệ các quyết sách sai lầm ở những nước phát triển là tương đối thấp vì các nước này đã sử dụng hiệu quả các "thinh tank" trong việc tư vấn cho giới lãnh đạo. Ở một số quốc gia, think tank được coi là quyền lực thứ 5, chỉ đứng sau: Lập pháp, hành pháp, tư pháp và truyền thông đại chúng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/508
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.