Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50836
Nhan đề: Hóa học & Công nghiệp hóa chất số 05
Tác giả: Hội Hóa học Việt Nam
Năm xuất bản: 2000
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50836
ISSN: 0866-7004
Bộ sưu tập: (TCC) Hóa học & Công nghiệp hóa chất

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_Toàn văn5.55 MBAdobe PDFXem
_file_Mục lục143.84 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.