Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50837
Nhan đề: Hóa học & Công nghiệp hóa chất số 06
Tác giả: Hội Hóa học Việt Nam
Năm xuất bản: 2000
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50837
ISSN: 0866-7004
Bộ sưu tập: (TCC) Hóa học & Công nghiệp hóa chất

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_Toàn văn5.19 MBAdobe PDFXem
_file_Mục lục113.45 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.232.179.37


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.