Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50838
Nhan đề: Hóa học & Công nghiệp hóa chất số 07
Tác giả: Hội Hóa học Việt Nam
Năm xuất bản: 2000
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50838
ISSN: 0866-7004
Bộ sưu tập: (TCC) Hóa học & Công nghiệp hóa chất

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_Toàn văn5.01 MBAdobe PDFXem
_file_Mục lục137.6 kBAdobe PDFXem
Your IP: 44.200.117.166


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.